جزوه کنترل کیفیت آماری پیشرفته

قابل توجه دانشجویان رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد تهران جنوب؛

رمز فایل زیر در کلاس اعلام شده است.

سابمیت مقالات خود را جلسه آتی باید همراه داشته باشید.

پاورپوینت درس کنترل کیفیت آماری پیشرفته: کنترل کیفیت پیشرفته – کارشناسی ارشد

جزوه کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع:

پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع دانشگاه آزاد کرج:

Computer Applications- Shahabi

این هفته فرصت نهایی شما برای اعلام آمادگی پروژه ها می باشد.

حتماً لپ تاپ و نرم افزارهای Minitab17 و ED8.2.5 را نصب کرده و همراه داشته باشید.

جزوه سیاست های پولی مالی

پاورپوینت و مطالب منتخب روزنامه های روز درس سیاست های پولی مالی دانشگاه آزاد تهران مرکز:

Shahabi-سیاست های پولی ومالی

دنیای اقتصاد – ۳دست انداز اقتصادی پس از توافق – نسخه چاپی “جلسه دوم”

دنیای اقتصاد – اعتبار سیاست_گذار پولی – نسخه چاپی “جلسه اول”

دنیای اقتصاد – بازی پونزی در بازار پول – نسخه چاپی “جلسه دوم”

دنیای اقتصاد – تک_نرخی شدن ارز بر پایه معدل ۶ پول ملی – نسخه چاپی “جلسه دوم”

دنیای اقتصاد – دهک_های پایین؛ بازندگان بزرگ – نسخه چاپی “جلسه اول”

دنیای اقتصاد – سیاست بدون برنده – نسخه چاپی “جلسه اول”

دنیای اقتصاد – طلبکاران بازنده؛ بدهکاران برنده – نسخه چاپی “جلسه اول”

دنیای اقتصاد – لزوم بهبود نظام تامین مالی مسکن – نسخه چاپی “جلسه دوم”

رمز فایل زیر در کلاس اعلام شده است؛ شما میتوانید از طریق ایمیل استاد هم سوال کنید.

توجه: مطالب منتخب روزنامه مربوط به جلسه دوم را میتوانید به عنوان ارایه در کلاس و تحلیل برای جلسۀ آتی مطالعه و ارایه کنید.